1. Lägg Zip-filen i C:\ och pack upp den.

 2. Starta Erpconnector/client/ErpConnector
  OBS! Programmet kommer att krascha.
  Nu har det skapats en ny mapp under: C:\ProgramData\ErpConnector

 3. Flytta filen: appsettings.json till: C:\ProgramData\ErpConnector

 4. Starta Erpconnector/client/ErpConnector igen, nu kan du kan fylla i ”Client-ID” och ”Client Secret”  Klicka sedan på Autentisera.  I login-ruta skriv organisationsnumret som användarnamn (555555-5555) och skriv ”Client Secret” som lösenord.
  Starta Erpconnector/client/ErpConnector och klicka på bläddra och välj bolaget som integrationen ska gälla för. 5. Starta ErpConnector.exe under: Erpconnector/services/ErpConnector


Nu kommer information mellan Projektportalen och Visma att börja synkas.


För att ta bort den gamla servicen:


För att avinstallera servicen: 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\installutil.exe -u C:\ErpConnector\Service\ErpConnectorService.exe