För att aktivera låsning av tidsrapporteringen så klickar ni på menu till höger och väljer: Låsning av tidsregistering.Ni kan ställa in olika tidsintervall på arbetstid/ersättningar och på frånvarotid.